SushiShop

Accions de micromarketing

Desenvolupament d’un conjunt d’accions de mircomarketing destinades a donar a conèixer la franquícia als diversos públics objectius de la franquícia així com totes les alternatives de consum que ofereix tant als locals com en el servei de delivery i de càtering.

 

 Altres projectes: