Barter

Positive Networking

Desenvolupament d’eina de presentació de la l’empresa de consultoria Barter. Aprofitant el seu desè aniversari vàrem canviar el format habitual de folder i presentació per una càpsula en format vídeo que amb un to desenfadat resumeix els seus primers 10 anys de vida i els serveis que ofereix.

 Altres projectes:

Positive Networking

Desarrollo de herramienta de presentación de la la empresa de consultoría Barter. Aprovechando su décimo aniversario cambiamos el formato habitual de folder y presentación por una cápsula en formato vídeo con un tono desenfadado resume sus primeros 10 años de vida y los servicios que ofrece.

Otros proyectos: