Bar-Ri

Creació storytelling, naming i imatge dels establiments de restauració de proximitat impulsats per la família Barri.